Türkiye Takım Tezgahları ve Aksesuarları Sektör Raporu 2019 yayınlandı

2019 yılı Türkiye Takım Tezgahları ve Aksesuarları Sektör Raporu yayınlandı

Hazırlanan bu çalışma ile, 2019 yılında Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmelerin yanında Takım Tezgahları ve tamamlayıcı ekipmanlarının güncel durumu hakkında spesifik bilgilere ulaşılabilecek bir kaynak oluşturulması,  sektörde faaliyet gösteren kuruluşların bilgiye kolay erişim sağlaması ve sektörel sorunlara ilişkin çözüm arayışlarına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. 

Sektör Raporu'na ulaşmak için tıklayınız.

Bu raporun oluşturulmasında verilerinden yararlanılan kurum ve kuruluşlara, raporu hazırlayan “TİAD Genel Sekreterliği”ne teşekkür ederiz.