TİAD'dan Duyuru No: 1525 - Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve E-Defter Süre Uzatımı Hk.

Sayın Üyemiz, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 22.04.2016 tarihli ve VUK-82 / 2016-3 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;


TİAD'dan Duyuru No:1523 - Yıllık İşletme Cetveli Bildirimi Hlk.

Sayın Üyemiz, Sanayi Sicil Sistemi'ne dahil olarak Sanayi Sicil Belgesi sahibi olan işletmelerin, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5. maddesi gereği bir önceki yıla ait bilgileri içeren...


TİAD'dan Duyuru No:1522 - MAKTEK 2016 Mail Altı Banner Kullanımı HK.

Sayın Üyemiz, 11-16 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek MAKTEK Avrasya 2016 Fuarının tanıtım çalışmaları kapsamında...


TİAD'dan Duyuru No:1521 - Dahilde İşleme Rejimi Hk. Görüş Talebi

Sayın Üyemiz, TİAD olarak üyesi olduğumuz TOBB Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğü’nden tarafımıza ulaştırılan yazıda; 4 Nisan 2016 tarihinde Ekonomi Bakanlığı...


TİAD'dan Duyuru No:1520 - TAITRA Ikili Is Görüsmeleri Hk.

Sayın Üyemiz, Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi’nin (TAITRA) İstanbul Ofisi olan Tayvan Ticaret Merkezi tarafından Derneğimiz TİAD’a ulaştırılan yazıda, 21 Nisan 2016, Perşembe günü 10:00-17:00 saatleri arasında


TİAD'dan Duyuru No:1519 - CELIMO 2016 Yılı 1. Çeyrek Eğilim Anketi Hk.

Derneğimiz TİAD’ın 2000 yılından bu yana üyesi olduğu Avrupa Takım Tezgahları, Takım ve Aksesuarları Ticari Birliği (CELIMO) tarafından, Avrupa Takım Tezgahları Sektörü’ne ait istatistiklerin derlenerek üye ülke dernekleri ile paylaşılması çalışmaları çerçevesinde değerlendirilmek üzere hazırlanan...


TİAD'dan Duyuru No:1518 - CELIMO 2015 Yılı 4. Çeyrek Eğilim Anketi Sonuç Raporu Hk.

Sayın Üyemiz, Üyesi bulunduğumuz Avrupa Takım Tezgahları, Takım ve Teknolojileri Birliği (CELIMO) tarafından 2015 yılı 4. Çeyrek Eğilim Anketi Sonuç Raporu açıklanmış olup, ekte bilgilerinize sunulmaktadı

12345>>