İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde Banka Ödeme Yükümlülüğünün Kaldırılması

28.08.2020 tarih ve 31227 sayılı Resmi Gazete'de “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020-32/58)” yayınlandı.

 

Yayınlanan tebliğ ile, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi “ğ) Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO)” yürürlükten kaldırıldı.