12UMS0261-5 CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi Ulusal Meslek Standardı Revizyonu Sektör Görüşü

5544 sayılı MYK Kanunu ve ilgili mevzuat gereği; meslek standartları, MYK tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlar veya oluşturulan çalışma gruplarınca hazırlanmaktadır. Hazırlanan meslek standartları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. Yürürlükte olan ulusal meslek standartları en geç (5) yılda bir yeniden değerlendirilmekte ve gerekli görülen hallerde hazırlama usulüne göre güncellenmektedir.

Ulusal meslek standardının yürürlüğünden itibaren beş yıllık süre geçmemekle birlikte alınan ve uygun görülen güncelleme talepleri de değerlendirilmekte ve taleplerin değerlendirilmesi sonucunda güncelleme yapılmasına karar verilen ulusal meslek standartları ile ilgili güncelleme çalışmaları yürütülmektedir.

Bu kapsamda, Derneğimiz tarafından güncellenen 12UMS0261-5 CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi Ulusal Meslek Standardına ilişkin görüş ve önerilerinize ihtiyaç duyulmakta olup, katkılarınız standardın kalitesini artıracak ve bu standarda referanslı olarak hazırlanan Ulusal Yeterliliklere göre belgelendirilmekte olan personelin niteliğinde belirleyici olacaktır.

Görüşlerinizi, http://www.tiad.org/assets/admin/js/plugins/kcfinder/upload/12UMS0261-5_UMS_Revizyonu.zip internet bağlantısı üzerinde yer almakta olan taslak revize standart ve görüş formunu kullanarak 14 Temmuz 2017 tarihine kadar TİAD Genel Sekreter Yardımcısı Samet Burçin AYDOĞMUŞ'a (samet@tiad.org) iletmenizi arz ederiz.