Başkanın Mesajı

 

 

                                                                  

Değerli Sanayici Dostlarım,

 

Sanayici iş insanları, yaz dönemini çalışarak geçiriyor. Türkiye imalat sanayisini omuzlamış müşteriler durmak bilmeden çalışıyor. TİAD’ın sektörü her kesimden temsil eden üyeleri, üretimdeki ihtiyaçları karşılamak için güneşli sahillerde geçen uzun uzun tatiller yerine soluğu fabrikalarda, atölyelerde alıyor.

Dernek olarak üyelerimizi en iyi şekilde temsil etmenin yanı sıra sorunlara ilişkin çözüm önerilerimizi de kamuoyuna duyurduğumuz yoğun bir dönemdeyiz.

MAKTEK Altın Pergel Projesi ile meslek liselerini daha iyi gözlemleme şansımız oldu. Meslek lisesi öğrencilerinin tek ihtiyacı makina, kesici takım, endüstriyel yazılım değildi. Eğitim sisteminde ve akıllarını hep meşgul eden askerlik hususunda da pozitif ayrımcılığa ihtiyaçları vardı.

Biz de TİAD olarak dedik ki, meslek lisesi öğrencilerine 3 yıl sanayide çalışmak şartıyla kısa dönem askerlik gelmeli… Bu uygulamayla meslek liseleri öğrencileri; sadece kısa dönem askerlik için girdikleri, sanayiden bağımsız ve alakasız bölümleri tercih etmeyecek. Yani günün sonunda meslek liseli öğrenci, kendi bölümüyle ilgili tercih yapacak ve sanayiye kazandırılacak.

Türkiye’de savunma, havacılık, otomotiv gibi ağır sanayinin konusu olan sektörlerde yerlileşme ve millileşme süreçlerini konuşuyoruz. Bunlar hep özlemini çektiğimiz üretim alanları… Ancak yetişmiş ara eleman problemiyle boğuşurken sanayinin böylesine ciddi üretim ihtiyaçlarına cevap verebileceğimize inanmıyoruz. TİAD olarak sanayicilerin kazandığı üç kuruştan birini eğitime ayırmaları taraftarıyız.  Her şeyden önce nitelikli insan gücü ve günün en gelişmiş teknolojileri sanayiye kazandırılmalı. Nitelikli işgücünde ve ileri teknolojide sürdürülebilirlik ve süreklilik kazandığımız sürece üretimde var olabiliriz.

 

 

Saygılarımızla,

Hakan Aydoğdu

TİAD Yönetim Kurulu Başkanı